Behandlinger / terapiformer

Når du vil: løse problemer, udvikle dig, nå dine mål, af med vaner, finde indre ro…

Hypno-terapi     NLP – Coaching    EFT – tapping     Reiki healing     Induktions-massage     Priser

NLP – Coaching

Coaching tager ofte udgangspunkt i NLP-teknikker.

NLP står for Neuro Lingvistisk Psykologi (eller Programmering). Den lidt sjove sammensatte betegnelse kommer af, at der arbejdes med

• det neurologiske – vi opfatter verden via sanser og nervesystem

• det lingvistiske – vi tænker og udtrykker os via sproget

• programmering/psykologi – vi bearbejder og strukturerer indtryk og påvirkninger

NLP er udviklet af to amerikanere, en computerprogrammør og en sprogprofessor, der i 1972 begyndte at undersøge, hvordan dygtige terapeuter kommunikerer godt. De fandt strukturerne og strategierne i terapeuternes arbejde, dvs. de modellerede deres kompetencer. Siden har de og andre modelleret indenfor mange andre områder, bl.a. undervisning, ledelse og coaching.

En af de succesfulde eksperter, som blev modelleret, var Milton Erickson, grundlægger af den moderne, tilladende hypnose. Derfor er der en del sprogmønstre, der går igen i NLP og moderne hypnose, og mange NLP teknikker kan med fordel benyttes i hypnose.

NLP arbejder udfra, at når du kommunikerer med både dig selv og andre, er det hensigtsmæssigt at have disse forudsætninger for øje:

• Vi har hver vores model af verden

• Respekt for andres model af verden

• Der er en positiv hensigt bag enhver adfærd

• Mennesker gør det så godt de kan udfra de forudsætninger de har

• Mennesker har alle de ressoucer, de har brug for, for at nå deres mål

• Det er dig, der styrer dit sind og dermed dine resultater

• Enhver situation indeholder flere valgmuligheder – virker noget ikke – så gør noget andet!

• Krop og sind påvirker hinanden

• Din adfærd er ikke din identitet

At vi har hver vores model af verden skyldes, at vi oplever virkeligheden gennem et indre filter, som er skabt af vores personlige historie, vores erfaringer, værdier og overbevisninger.

Da hvert menneske er unikt med sin helt egen historie, oplever vi verden og verdens begivenheder forskelligt. Den måde vi oplever verden på, er betydende for hvordan vi fungerer, handler og behandler os selv og andre på.

NLP kan bruges ved f.eks.

• Fobier og traumer

• Ankring af styrker og ressourcer

• Løse indre konflikter – opløse indre modstand

• Forstærke mål

• Bedre forhold til konfliktfyldte relationer

Læs om de andre terapiformer, jeg tilbyder, via menuen ovenfor.

Få hjælp med bl.a.

 • Flyskræk
 • Højdeskræk
 • Tandlægeskræk
 • Konfliktskyhed
 • Jalousi
 • Vægtreduktion
 • Rygestop
 • Stress
 • Mål i livet
 • Vælge med hjertet
 • Fobier
 • Traumer
 • Kræsenhed
 • Regression til tidligere liv
 • Fysiske smerter (under lægekontrol)
 • Leve i nuet
 • Acceptere livsvilkår